Mies autoasennustehtävissä.
14.03.2024

CAP Valmennus Oy ja RENKI Konsulttipalvelut Oy yhdistävät voimansa


Mediatiedote, 17.3.2024                                                julkaisuvapaa heti

 

Salolaiset yritykset CAP Valmennus Oy ja RENKI Konsulttipalvelut Oy yhdistävät voimansa ja vastaavat kuljetusyritysten tarpeisiin, koska uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki tuli voimaan 1.9.2023 ja laki edellyttää muun muassa: 

Vaarallisten aineiden tilapäistä säilytystä koskevan pelastussuunnitelman tekemisen säilytyspaikkaan. 

Vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen paikan sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen tilapäisen säilytyksen aloittamista sekä uusittava, kun toiminta merkittävästi muuttuu. Suunnitelma on uusittava vähintään viiden (5) vuoden välein. 

Sisäinen pelastussuunnitelma on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ennen toiminnan aloittamista ja suunnitelman uusimisen yhteydessä. 

Sisäinen pelastussuunnitelma pitää olla Traficomin hyväksymä ennen tilapäisen säilytyksen alkamista, mutta viimeistään 28.2.2025 mennessä. Traficomin ilmoittama käsittelyaika 5–7 vk. 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 541/2023 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230541

Tarjoamme helppoa ratkaisua yrityksille, koska kaikkea ei tarvitse osata tehdä itse. Teemme yrityksen tarpeita vastaavan sisäisen pelastussuunnitelman, yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa, tilapäiseen säilytykseen liittyen, toimitamme sen hyväksyttäväksi sekä hyväksymisen jälkeen paikallisille pelastusviranomaisille tiedoksi. Eli autamme yritystä täyttämään lain vaateet, niin että toiminta voi jatkua turvallisesti ja lain edellyttämällä tavalla. 

CAP Valmennus kouluttaa pitkällä kokemuksella lainmukaista kuljettajien jatkokoulutusta kuorma- ja linja-autonkuljettajille ja toimii VAK lain edellyttämien asioiden asiantuntijana. RENKI Konsulttipalvelut Oy:lla on vuosien kokemus turvallisuuteen liittyvistä asioista, muun muassa pelastussuunnitelmien tekemisestä kiinteistöihin ja tapahtumiin. 

Ensimmäisten salolaisten yritysten joukossa suunnitelmaa tekemässä on Salon Logistiikka Oy. 
.

Lisätietoja: 

CAP Valmennus Oy Jari-Pekka Stenroos 

0440767954 / koulutus@capvalmennus.fi

www.capammattipatevyys.fi

 

RENKI Konsulttipalvelut Oy / Riikka Helenius

040 544 8792 / riikka.renki@gmail.com

renkikonsulttipalvelut.fi